17 czerwca – zebranie dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Dnia 17 czerwca o godz. 17:000 zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na spotkanie informacyjne.