Monthly Archives: Maj 2019

Festyn Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 31.05.2019r. o godz. 15.30

Maratonik Polnych Kwiatków

MARATONIK POLNYCH KWIATKÓW ODBĘDZIE SIĘ 6 CZERWCA O GODZ. 16,00 Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na plac zabaw obok przedszkola.

Ubezpieczenie dzieci

UBEZPIECZENIE DZIECI Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy … Continue reading

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. … Continue reading

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 1 Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. od 28 maja do 31 maja 2 Informacja o liście dzieci zakwalifikowanychna dyżur wakacyjny 6 czerwca godz. 12.00 3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli … Continue reading