Programy edukacyjne

Programy w których bierze udział nasze przedszkole:

  • „Czyste powietrze wokół nas”

Cel: edukacja antytytoniowa

  • „Moje dziecko idzie do szkoły”

Cel: nabycie umiejętności prozdrowotnych

  • „Akademia AQUAFRESH Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej

Cel: profilaktyka stomatologiczna dzieci w wieku przedszkolnym

  • „Bajkolandia”

     Cel: kształtowanie nawyku obcowania z książką

  • Program odzyskiwania baterii firmy REBA. W ramach programu Przedszkole bierze udział w konkursie ekologicznym „ Edukujemy – pomagamy”.

 

  • Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka: W czasie spotkań z policjantami przedszkolaki dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie zachowywać się jako pieszy w ruchu drogowym, przypomną sobie numery alarmowe oraz jak reagować na potencjalne zagrożenia

 

Projekt Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

„Uczmy się razem żyć! Kampania na rzecz włączenia społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 2017” został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem jest promocja pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie liczby dzieci z różnymi dysfunkcjami, które uczęszczają do przedszkoli w Wielkopolsce.

PROJEKT „FINANSOWY ELEMENTARZ”

Przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Banku Millenium. Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z pojęciem pieniądza i kształtowanie racjonalnych postaw społecznych w kwestiach finansowych. Warsztaty będą obejmowały czytanie fragmentów bajki przygotowanej na potrzeby Projektu, gry i zabawy nawiązujące do tematyki zajęć, rysowanie i kolorowanie malowanek edukacyjnych oraz inne atrakcje edukacyjne dla dzieci.