Author Archives: Admin Admin

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 odbędą się: – dzieci 3-letnie 28 i 29 sierpnia w godz. od 10,00 do 12,00 – dzieci 4 i 5-letnie 28 sierpnia w godz. od 11,00 do 12,00

Festyn Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 31.05.2019r. o godz. 15.30

Maratonik Polnych Kwiatków

MARATONIK POLNYCH KWIATKÓW ODBĘDZIE SIĘ 6 CZERWCA O GODZ. 16,00 Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na plac zabaw obok przedszkola.

Ubezpieczenie dzieci

UBEZPIECZENIE DZIECI Szanowni Państwo, zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy … Continue reading

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. … Continue reading