Dni adaptacyjne – 29 i 30 sierpień 2018r.

DNI  ADAPTACYJNE

29 i 30 sierpnia 2018 r. w godzinach

od 10:00 – 12:00 odbędą się zajęcia

adaptacyjne dla dzieci przyjętych na

nowy rok szkolny.