Kaczeńce

 kaczenceKaczeńce 

grupa dzieci 4 letnich 

Nauczyciele prowadzący:

  • mgr Sylwia
  • mgr Weronika

Pomoc nauczyciela:

  • Pani Wiesława

Personel pomocniczy:

  • Pani Barbara

 

Kaczeńce to grupa dzieci 3 – 4 – letnich licząca 25 przedszkolaków: 16 dziewczynek i 9 chłopców. Posiadamy piękną, przestronną salę, w której znajduje się mnóstwo różnorodnych zabawek rozwijających dziecięcą wyobraźnię.

Pierwszy okres pobytu w przedszkolu to czas adaptacji dziecka 3 – letniego w nowym środowisku: poznanie kolegów i koleżanek oraz pań, wspólne spacery i wycieczki, uczenie się umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej oraz samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Dla dzieci 4 – letnich z kolei będzie to kolejny rok gromadzenia ciekawych doświadczeń, doskonalenie samodzielności i umiejętności funkcjonowania w grupie.

Przedszkole to jednak przede wszystkim wesoła zabawa, której towarzyszy radosne odkrywanie tajemnic otaczającego świata.

Grupa pracuje w oparciu o program nauczania: „Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego”; autorki programu: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska; wydawnictwo: MAC Edukacja.