Maki

Makimaki_o_zachodzie_slonca

grupa dzieci 5-letnich

Nauczyciele:

  • mgr Krystyna
  • mgr

Personel pomocniczy:

  • Pani Elżbieta

 

Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 16 dziewczynek i 9 chłopców.  Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i aktywne zarówno  podczas zabaw  jak i zajęć.   Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań.

Grupa pracuje w oparciu o program nauczania: „Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego”; autorki programu: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska; wydawnictwo: MAC Edukacja.