Stokrotki

stokrotkiSTOKROTKI

grupa dzieci 3 – letnich 

Nauczyciele prowadzący:

  • mgr Joanna
  • mgr Katarzyna

Pomoc nauczyciela:

  • Pani Justyna

Personel pomocniczy:

  • Pani Karolina

 

Stokrotki to grupa dzieci 3-letnich. Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, samodzielności oraz zawierają nowe znajomości. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co w dzień zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju. Grupa pracuje w oparciu o program nauczania: „Wokół przedszkola”. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego; autorki programu: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja.