Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
Tel. kom. 512 631 710
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Zajęcia od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021

Drodzy Rodzice!
Od 12 kwietnia 2021  do 16 kwietnia 2021 istnieje możliwość dalszego korzystania
z przedszkola, dla dzieci wybranych grup zawodowych, poniżej zamieszczamy wniosek do pobrania oraz link do rozporządzeń MEN

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000561

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000651

Dla pozostałych dzieci , zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Skip to content