„Opowieści świąteczne” – konkurs

UWAGA!!!

Konkurs „Opowieści świąteczne”

Nasze Przedszkole organizuje konkurs pt. „Opowieści świąteczne”, chętne Przedszkola zapraszamy do wzięcia udziału

Cele konkursu:

 • popularyzacja wspólnego czytania książek
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat.
 2. Praca konkursowa polega na wymyśleniu przez dzieci wraz z nauczycielami bajki o tematyce świątecznej. Następnie spisują historię w całość, tworząc książeczkę, którą dzieci ilustrują używając różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów i wykonuje stronę tytułową.
 3. Technika i format książeczki dowolna – oceniane będą pod względem: kreatywności, treści, estetyki oraz zaangażowania dziecka
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora lub autorów -grupy, wiek, dokładny adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (metryczkę prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami).
 5. Prace prosimy przesyłać do dnia 28.11.2014r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.12.2014r.
 7. Nadesłanych prac nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania, w celach edukacyjnych
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola polnekwiatki.pl
 9. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki” os.Lecha 79 61-296 Poznań