Rekrutacja

Dokumenty dotyczące rekrutacji w 2019 roku:

Uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r.

Informator dla Rodziców – rekrutacja do przedszkoli 2019

Informacja o rekrutacji do przedszkola w 2019 roku

Zaprasza rodziców i dzieci w wieku
od 3 do 6 lat na drzwi otwarte:
27 lutego 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00
5 marca 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00

Przedszkole oferuje:
– pobyt w godzinach od 6:00 do 17:00,
– wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy z małym dzieckiem,
– pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabawki,
– duży ogród wyposażony w odpowiedni sprzęt,
– udział w zajęciach dodatkowych np. rytmika, logopedia itp.,
– ciekawe zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole,
– udział w programach lokalnych i ogólnokrajowych,
– udział w imprezach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

Edit