Opłaty za przedszkole 2013

Opłata za przedszkole
Podstawy prawne:

Od dnia 01.01.2013 opłata za 1, 2, 3 godzinę wynosi 3,28 zł, a za 4 – 0,98 zł

Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXV/1047/V/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXVI/1111/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miast Poznań.
Statut Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Poznaniu

Od godziny 6.00 – 13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego – pobyt bezpłatny.

Po godz. 13:00 pobierane są następujące opłaty:
Godzina Cena Stawka za 22 dni
do 14:00 (+1h) 3,28 zł 72,16 zł
do 15:00 (+2h) 6,56 zł 144,32 zł
do 16:00 (+3h) 9,84 zł 216,48 zł
do 17:00 (+4h) 10,82 zł 238,04 zł

*opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.