Prezydent podpisał tzw. ustawę sześciolatkową

Szanowni Państwo!

            Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami:

– 1 września 2014 roku pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków,

– w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,

– w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki). 

Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji.