Spotkanie organizacyjne – 21.06.2017r.

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się 21 czerwca godz.16.00.