TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. od 28 maja do 31 maja
2 Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca godz. 12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia
do 11 czerwca
4 Informacja o liście dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

13 czerwca godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny
17 czerwca godz. 12.00