Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 odbędą się:

– dzieci 3-letnie 28 i 29 sierpnia w godz. od 10,00 do 12,00

– dzieci 4 i 5-letnie 28 sierpnia w godz. od 11,00 do 12,00