Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA – dla dzieci 5-6 letnich (na podstawie skierowania lekarskiego)

  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – dla dzieci, które potrzebują takich zajęć i realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

  • RYTMIKA – dla wszystkich grup – 1x w tyg.
    (- strona internetowa o rytmice: https://rytmika-metoda.pl/;
    – informacje dla rodziców na Facebook’u: www.facebook.pl/RytmikaMetoda/)

  • JĘZYK ANGIELSKI – dla wszystkich grup – 2x w tyg.

  • RELIGIA – dla zainteresowanych, na pisemną prośbę rodziców

  • POMOC PSYCHOLOGICZNA

Wszystkie powyższe zajęcia dodatkowe finansowane są przez Miasto Poznań.

________________________________________________________________