Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Rumianki

Nauczyciele: Pani Ewa i Pani Dominika

personel pomocniczy: Pani Magdalena

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne
zarówno  podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry
i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie
uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.
Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią także zabawy
ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest
radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki
czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci
zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.
          W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje
umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w świat liter i liczb.
Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Kolorowe
Karty”.
          Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają
wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności
i wszechstronnego rozwoju.

Skip to content