O przedszkolu

Przedszkole nr 6 im. Polnych Kwiatków mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym dużym ogrodem, w środku osiedla Lecha. W pobliżu, wśród miejskiej zieleni, znajdują się osiedlowe place zabaw, boisko sportowe oraz niskie budynki mieszkalne. Atutem tej lokalizacji jest oddalenie od ruchliwych ulic naszego miasta, a jednocześnie możliwość sprawnego i komfortowego dotarcia do placówki osiedlowymi ścieżkami. Przedszkole posiada 140 miejsc dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Zapewnia stosownie wykształconą i doświadczoną kadrę nauczycielską oraz opiekuńczy, troskliwy i życzliwy personel obsługowy.

Dla dzieci z różnych grup wiekowych przygotowano duże, jasne, przestronne oraz bogato wyposażone sale do zabaw, nauki i ćwiczeń. Posiadają one łazienki dostosowane do potrzeb i możliwości przedszkolaków. W placówce działa kuchnia serwująca codziennie trzy świeże i zdrowe, samodzielnie przygotowywane posiłki. Budynek wyposażone jest w wygodny hol, szatnię i zaplecze administracyjne.

 

UBEZPIECZENIE DZIECI

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:
www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

Zobacz ulotkę informacyjną o możliwości ubezpieczenia dziecka.

Statut Przedszkola nr 6 im. Polne Kwiatki

Koncepcja Przedszkola nr 6 im. Polne Kwiatki w Poznaniu

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole nr 6 im. "Polne Kwiatki" W Poznaniu