Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Piątki z gwarą poznańską

Quiz z wiedzy o gwarze poznańskiej

Czołem wiaruchna kochana!

W piuntki bydzimy blubrać po poznańsku!!!

Julian Tuwim „Okulary” „Pun Hilary”

Loto pun Hilary jak oszalały

Bo gdzieś mu się bryle zadziały

Sprawdziuł kiejdy łod surduta

Eknuł do prawygo i lewygo buta

Pod leżankum, na leżance

Wew antreji, w łod kielochów szklance

Gmyro wew szafach i wew kuminie

Łyn nie popuści jak mu co zginie

Brechsztangum wydar deski dwie wew podłodze

Już do szkiołów dzwuni wew wielki trwodze

Oż nagle szpycnuł się wew lusterko

Łyn nie doł wiary wiync znowyk zerko

Łokazało się co rychtyk unygo bryle

Ciyngiym na kluku mioł nu i tyle

Skip to content