Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
Tel. kom. 512 631 710
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Nabór 2021/2022

UWAGA!

ROZPOCZĘŁA SIĘ PROCEDURA ODWOŁAWCZA. RODZICE, KTÓRZY ZLOŻYLI WNIOSEK W NASZEJ PLACÓWCE W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, A DZIECI NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE MOGĄ DO DNIA 07.07.2021 DO GODZINY 14.00 ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI U DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Lista dzieci przyjętych do przedszkola 30.06.2021

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola 25.06.2021

Lista placówek dysponująca wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej wg stanu na dzień 26.04.2021

Ogłoszenie wyników dzieci przyjętych do przedszkola

Ogłoszenie wyników

Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r.  – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w postaci oświadczenia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, którzy składali wniosek elektronicznie, mogą dokonać potwierdzenia woli również elektronicznie, wg poniższej instrukcji:

Pozostali rodzice składają potwierdzenie woli w wersji papierowej w przedszkolu. Poniżej druk:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, poniżej zamieszczamy link do informacji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty


Dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Skip to content