Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
Tel. kom. 512 631 710
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Nabór 2021/2022

Lista placówek dysponująca wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej wg stanu na dzień 26.04.2021

Ogłoszenie wyników dzieci przyjętych do przedszkola

Ogłoszenie wyników

Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r.  – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w postaci oświadczenia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, którzy składali wniosek elektronicznie, mogą dokonać potwierdzenia woli również elektronicznie, wg poniższej instrukcji:

Pozostali rodzice składają potwierdzenie woli w wersji papierowej w przedszkolu. Poniżej druk:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, poniżej zamieszczamy link do informacji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty


Dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Skip to content